Groenvoorziening
Bij groenvoorziening moet men denken aan de aanplant en/of aanleg van groen in onder andere: tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, buitengebieden, enz.
Van der Linden Groen richt zich voornamelijk op de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen in opdracht van gemeenten, provincies en waterschappen. Denk dan aan wegbermen, rotondes, laan beplanting, plantsoenen en dergelijke. 

Ook voert Van der Linden Groen regelmatig werkzaamheden uit in opdracht van terrein beherende organisaties zoals de Provinciale Landschappen en Staatsbosbeheer.

Nieuws

Volg ons op:

Aanmelden nieuwsbrief